JUDr. et Mgr. Bc. Pavel Kozelka, Ph.D.
advokát
Velké náměstí 7/12
Písek, 397 01
Česká republika

Telefon +420 773 000 303

pavel.kozelka@kozelka.eu
www.kozelka.euNo spam filter policies,
limited use only:

pavel.kozelka@paragrafy.eu
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů